Menu

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

  • โรงเรียน สอนภาษาญี่ปุ่น ซากุระ ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโรงเรียนเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งโรงเรียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนภาษาญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งผู้ที่เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานได้

ทีมงานผู้สอน

  • โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับอาจารย์ผู้ถ่ายทอดภาษา รวมไปจนถึงวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี เราจึงมีทีมงานคณาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์คนญี่ปุ่นทั้งหมด เพื่อให้ผู้ที่เรียนได้รับความรู้ และ สำเนียงที่ฟัง ได้พูด จากเจ้าของภาษาโดยตรง

ด้านการเรียนการสอน

  • โรงเรียนมีการเปิดสอนทั้งแบบกลุ่ม และ แบบตัวต่อตัว ม
  • รอบเรียนวันธรรมดา 9.00 – 20.00
  • รอบเรียนเสาร์ และ อาทิตย์ 9.00 – 19.30
  • โรงเรียนรับสอนทั้งใน และนอกสถานที่
  • วัยของผู้เรียน มีตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ วัยนักเรียน นักศึกษา รวมถึงวัยทำงาน
  • นอกจากนี้โรงเรียนยังรับสอนหน่วยงานบริษัททั้งในกรุงเทพ และ ปริมณฑล