คอร์สเรียนแบบ ตัวต่อตัว (Private) (プライベートレッスンについて)

  • สามารถเลือกวันเวลาเรียนเองได้
  • 学習日時の選択可能
  • มีวันเวลา ให้ลากิจ ลาป่วยได้
  • 用事や病気によるレッスンのキャンセル可能
  • เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนแบบ รวดเร็ว และ กระชับ และยังสามารถเรียนเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องการได้ หรือตามหลักสูตรของทางโรงเรียน
  • ご自分のペースでの日本語学習を希望される方、学校カリキュラム以外の内容の学習をご希望の方に最適