' '
Have an account? Log in or

http://sakura-study.com/home/wp-content/uploads/2016/02/c.gif

ÈÖ¡ÉÒµèÍ

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ซากุระ :Sakura Japanese Language School:

นโยบายของโรงเรียน เน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักไวยากรณ์ การพูด การฟัง และการอ่านซึ่งทางโรงเรียนจึงได้ให้เจ้าของภาษาเป็นผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่นให้แก่บุคคลที่สนใจเรียน เพื่อที่สามารถนำเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

 

หลักสูตรระดับชั้นต้น

ระดับชั้นต้น มี 15 คอร์ส สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้มาจากที่อื่นแล้ว สามารถเทียบคอร์สได้

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรระดับกลาง

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง มี 3 ระดับ

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรระดับสูง

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับสูงมี 3 ระดับ

อ่านเพิ่มเติม

คอร์สอัปเดตพื้นฐาน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อน พูด, อ่าน, เขียน

อ่านเพิ่มเติม

 

ภาพบรรยากาศการสอนนอกสถานที่ :: Sakura Japanese Language School

ประมวลภาพ :: กิจกรรมพิเศษอื่นๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน